Velkommen på Centralhjørnet – en af verdens ældste bøssebarer, hvor ikke to dage er ens, og traditionerne holdes i hævd.


Welcome to the Central Corner - one of Europe’s oldest gay bars, where no two days are alike, and the traditions are being upheld.


På Centralhjørnet, som er homo-ejet, ved man aldrig hvad der sker. Her møder du et blandet publikum både hvad angår alder og seksualitet. Her er der plads til alle, selvom Centralhjørnet primært er en bøssebar.


At the Central Corner, which is gay-owned, one never know what happens. Here you will meet a mixed crowd in terms of both age and sexuality. Here there is room for everyone, though the Central Corner primarily is a gay bar.


I vintersæsonen, fra 1. oktober til 30. april, er der live-show hver torsdag og søndag. Her bydes på en varieté af forrygende underholdning, der bl.a. tæller dragshows, synge-piger og søndagsjazz.


In the winter season, from October 1st to april 30th, there is a live show every Thursday and Sunday. Here you will get a variety of entertainment that include different drag shows, singing girls, and Sunday jazz.


Flere gange om året bliver her pyntet op til højtider og festligheder under parolen: “Det kan aldrig blive for meget”. Julen er for eksempel et orgie af glimmer og store kugler.


Several times a year the Central Corner is decorated for holidays and celebrations under the banner: “It can never be too much.” Christmas is an orgy of glitter and big balls.


I sommersæsonen er der rig mulighed for at nyde
solen og en kold fadøl eller sjus ved vores dendørsborde. Stedets centrale beliggenhed gør, at vi har et rigt besøg af turister.


During the summer season there is ample opportunity to enjoy the sun and a cold beer or drink at our outdoor tables. Our central location means that we have a rich visits by tourists.


Hele året gælder det, at hver dag er en fest.


Throughout the year is it that every day is a party.


Vi ses på Centralhjørnet.


See you at the Central Corner.